"Jeg arbejder målrettet sammen med virksomheder, organisationer og mennesker, der drives af at ville gøre en forskel"  Med en stærk baggrund fra erhvervsliv, medie, NGO verden- og den politiske arena rådgiver jeg omkring hvordan man udvikler og arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar.


  Omgivelsernes opfattelse af den enkelte virksomhed har betydning for den fremtidige værdiskabelse, herunder muligheden for at tiltrække dygtige medarbejdere og gøre sig relevant i givtige partnerskabe. Derfor er vigtigt at få defineret hvordan ens ansvarlighed forankres, eksekveres og kommunikeresbåde internt og eksternt.


  *

  ENGAGEMENT

  Jeg har stor indsigt i hvad der skal til for at vigtige stakeholders bringes i spil, så de gøres til aktive medspillere og gode ambassadører igennem et aktivt og meningsfuldt engagement.


  *

  ACCELERERING

  Med erfaring fra "flere sider af bordet" stiller jeg skarpt på hvilke muligheder og strategiske partnerskaber, der skal til for at accelerere ambitionen. Hvilke partnerskaber, der kan udvikles eller etableres til gavn for forretningen som helhed.  *

   FUNDRAISING 

  Med stor erfarig fra NGO, medie, reklame og og marketing har jeg en unik forståelse og evne for at udvikle bæredygtige koncepter der sikrer effekt og engagement. Jeg har dokumenteret erfaring med at tilvejebringe midler fra både private, erhvervsliv og fonde. 


  *

  BÆREDYGTIGT BESTYRELSESARBEJDE

   Jeg er professionelt  bestyrelsesmedlem, både som kommunalpolitiker og igennem øvrige hverv i bestyrelse og advisoryboards, hvor jeg bruger min erfaring fra både medie, marketing, erhvervs- og NGO verden til bidrager til bæredygtig udvikling.


  BAGGRUND


  *


  Med en stærk faglig, operationel og kommunikativ baggrund fra reklame, mediebranchen, NGO, bestyrelser og den kommunalpolitiske arena, bidrager jeg med både strategisk og operationel erfaring. Jeg sætter handling bag ord.


  Min erfaring hviler blandt andet på mit virke som Kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune, som Co-Founder af Tænketanke EQUALIS, hvor jeg blandt andet tilvejebragte midler fra fondsverden, sikrede strategiske partneraftaler og fundraising.


  Jeg er tidligere Digital Direktør og Forretningsudvikler hos TV2, Bates Y&R, Berlingske Tidende, og CSR & Corporate Relationship Manager, Røde Kors og WWF Verdensnaturfonden. Jeg har ligeledes i mange år fungeret som rådgiver og konsulent for blandt andet EGMONT, SparNord Fonden, NORDEN, Care, CoolUnite Fonden.  


  Jeg er certificeret bestyrelssmedlem og uddannet Mindfull Leadership Coach 


  Jeg sidder i flere bestyrelser, netværk og udvalg, og et stærkt personligt og fagligt netværk.


  *


  BESTYRELSER OG UDVALG


  Kommunalbestyrelsesmedlem, Gentofte Kommunalbestyrelse (2022>)

  Næstforperson, Klima, Miljø og Teknikudvalget, Gentofte Kommune (2022>)

  Medlem af Skoleudvalget, Gentofte Kommune (2022>)

  Medlem af Børneudvalget, Gentofte Kommune (2022>)

  Medlem af Det Grønne Råd, Gentofte Kommune (2022>)

  Medlem af bestyrelsen for Gentofte Gymnasium (2022>)

  Bestyrelsesmedlem, CoolUnite Fonden (2020>)

  Medlem af Spar Nord Bankråd (2017 >)

  Bestyrelsesmedlem, CSR-Forum (2017>)

  Bestyrelsesmedlem, Det Runde Bord (2016>)

  Bestyrelsesmedlem - CSR board, Dansk markedsførings forbund (2015 >)


  Tidl. Medlem, FN´s verdensmål i Gentofte (2019-2020)

  Tidl. Bestyrelsesmedlem, MENTORBARN (2015>2019)

  Tidl. Bestyrelsesmedlem, Gentofte Skole (2016-2019)

  Tidl. Bestyrelsesmedlem, Choice Foundation (2016-2019)


  Certificeret Mindfull Leadership Coach, Reeform Pilates og Matwork Instruktør (2020)


  Note: Jeg må desværre afvise projekter og bestyrelsesposter på pro bono basis 


  *


  Det Runde Bord - formidler gratis måltider, til landets mest udsatte borgere

  Det Runde Bord hjælper samfundets mest udsatte med at sikre ernæringsmæssige sunde måltider.


  Jeg har igennem en årrække hjulpet, stifter Peter Haugelund med at skaffe betydelige midler dels fra Spar Nord Fonden samt fra Østifterne.


  Jeg rådgiver og understøtter løbende Det Runde Bord, med at tilvejebringe midler og partnerskaber med bl.a. BC Hospitality Group, Københavns Kommune, SparNord Fonden mv. Jeg tager selv forklædet på og hjælper til, når det er påkrævet.


  Læs mere om Det Runde Bord på www.detrundebord.dk


  Røde Kors - gør en forskel for verdens udsatte herhjemme og ude i verden

  Jeg udviklede flere banebrydende koncepter og partnerskaber, herunder TV konceptet "Smid tøjet, Danmark", der blev sendt på TV2 igennem flere år.


  Jeg etablerede her et større strategisk samarbejde med både TV2 og COOP. Alene det første år blev der indsamlet over 40 tons tøj.Tøj, der blev videresolgt, og genererede væsentlig økonomi til Røde Kors. Den massive mediedækning og leadgenerering var uvurderlig for Røde Kors. 


  Jeg var ligeledes ansvarlig for partnerskaber med bl.a. Land Rover, Interflora, DSV, Røde Kors ambassadør netværk, adskellige charity events og middage, herunder HKH Prins Henriks 80 års fødselsdag, der blev afholdt til ære for Røde Kors.


  Læs mere på www.rodekors.dk


  CoolUnite Fonden - støtter sårbare børn

  CoolUnite Fonden har til formål at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn. Fonden skaber gode oplevelser og bidrager til, at børnene får en bedre hverdag.


  Vi ønsker at give udsatte og sygdomsramte børn gode oplevelser og bidrage til at gøre hverdagen nemmere for disse børn.Fonden yder donationer til andre organisationer med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, der er i overensstemmelse med CoolUnite Fondens formål.


  CoolUnite Fonden samarbejder med andre hjælpeorganisationer, relevante offentlige myndigheder og erhvervsdrivende virksomheder om at indsamle og støtte det fælles formål.


  Jeg sidder i bestyrelsen af CoolUnite Fonden og har tilvirket støtte til flere organisationer og projekter. 

  EQUALIS er tænketanken, der fremmer kønsligestilling og diversitet gennem viden, handling og partnerskaber

  “Danmark har brug for en brobyggende aktør på ligestillingsdagsordenen, der står på et stærkt fundament af viden, der kortlægger og adresserer årsager med vidensbaserede løsninger.”

  — Lars Rasmussen, Forperson, EQUALIS


  Jeg er Co-founder af Tænketanken EQUALIS, og har bidraget med etablering af bestyrelse, fondsmidler, partneraftaler og netværk.

   

  Læs mere om EQUALIS her:

  https://equalis.dk

  Mentorbarn - skaber relationer for livet

  Mentorbarn arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid.


  Jeg var i en årrække en del af bestyrelsen i Mentorbarn, hvor jeg bl.a. hjalp med at skaffe midler fra Egmont Fonden samt understøttede, direktør Ditte Reedtz i hendes vigtige arbejde.


  Jeg var i en årrække en del af bestyrelsen og bidrager stadig med netværk og engagement. Jeg trådte ud af bestyrelsen for at få tid til mine øvrige poster.


  Læs mere om Mentorbarn og Dittes værdifulde indsatser på

  http://www.mentorbarn.dk.

  CSR Forum - Vi tror på, at fremtiden skabes i fælleskab

  CSR Forum er en uvildig forening, der faciliterer faglige forums og netværk indenfor CSR, bæredygtighed og tendenser, som understøtter virksomheder i deres bæredygtige udvikling.


  CSR Forum udbyder uddannelser og andre læringsforløb, der kvalificerer virksomheder og deres ansatte til transformation i egen organisation eller i deres partnerskaber med andre. 


  Jeg er en del af bestyrelsen og bidrager med viden på konkrete forløb og sparring på bestyrelses og sekretariats niveau. 


  Læs mere om CSR-Forum på

  www.csrforum.dk 

  NORDEN - Trust powered by intelligence

  I advised NORDEN in regard to strengthening and developing their strategy and communication about sustainability and diversity activities."It pays to do the right thing" Shipping is a key component in ensuring social development through trade – accounting for 90% of the world’s transported goods. And with the growing climate emergency, it has never been more important to develop efficient, reliable and smart solutions for the transport of goods from producers to buyers all over the world.

  NORDEN has been a UN Global Compact signatory since 2009, working with focus on how to act responsibly as a business. Our sustainability strategy is based on the UN Sustainability Development Goals (SDGs) where our focus is finding opportunities in the sustainability agenda.


  Læs mere på www.norden.com


  WWF Verdensnaturfonden

  - kæmper for en bæredygtig fremtid, for natur og dyr

  Jeg var ansvarlig for Partnerskaber og CSR, herunder etablering og drift af det store strategiske partnerskab med H&M, hvor bæredygtighed og biodiversitet var en centralt del af samarbejdet. Med fokus på at genskabe liv i de danske have, udsatte WWF sammen med Kronprinsesse Mary baby sømrokker ved Kattegatcenteret.


  Kundeengagement og leadgenerering var centrale elementer i samarbejdet.


  Jeg stod for ligeledes for udvikling og etablering af kommercielle samarbejder, kampagner, aktivering og fundraising med blandt andet Rosendahl, Stômma, IKEA m.fl. 


  Læs mere på www.wwf.dk


  AWARDS, KONCEPTER, PARTNERSKABER


   Vinder af fundraising prisen, "Smid tøjet Danmark"

  https://bureaubiz.dk/tre-kampagner-fik-fundraising-priser/


  "Smid tøjet Danmark" på TV 2

  https://omtv2.tv2.dk/nyheder/2015/05/1421-tons-tak-for-toejet-danmark/


  Smid Tøjet Danmark - den store forklaring:

  https://www.youtube.com/watch?v=1rzJrQiT0W4


  DSV:

  https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/dsv


  Royal charity middag til fordel for Røde Kors:

  https://www.youtube.com/watch?v=3LfAPFT61DU


  COOP:

  https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/coop


  Søstrene Grene:

  https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/soestrene-grene


  H&M:

  https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hm-vil-reducere-forbruget-af-poser?publisherId=11565599&releaseId=13561431


  WWF, Udsættelse af sømrokker ved Kronprinsesse Mary:

  https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hkh-kronprinsessen-skal-udsaette-forhistorisk-rokke-i-kattegat?publisherId=11565599&releaseId=13597351


  WWF, Samarbejde med Rosendahl:

  https://jammerbugtavis.dk/pandaens-dag-kay-bojesen-denmark-lancerer-ny-panda-i-samarbejde-med-wwf/


  SparNord Fonden - Runde Bord:

  https://www.sparnordfonden.dk/nyheder/2020/spar-nord-fonden-og-det-runde-bord-stod-sammen-om-at-hjaelpe-de-mest-saarbare.aspx?fbclid=IwAR0bw1TfGwT9r3jhGA0ZUPPKslC0D5qcPsj7Ppkjeq1clQWsqyvSghKw0i


  SparNord Fonden - Gentofte Løbeklub:

  https://www.sparnord.dk/nyheder/spar-nord-fonden-giver-gentofte-loebeklub-flot-donation

  https://www.sn.dk/gentofte-kommune/donation-sikrer-to-motionsloeb-paa-hoejt-niveau/


  *

  ARTIKLER, UDGIVELSER MV.


  Sjællandske Medier portræt:


  https://sn.dk/Sjaelland/Forandringerne-faar-Malene-til-at-trives/artikel/1438613


  Gentofte Komunalbestyrelse:


  bt.dk/politik/alle-politikerne-haengte-valgplakater-op-undtagen-malene-hun-har-braekket-anklen


  https://www.nb-kommune.dk/2021/10/26/debat-jeg-skal-pokkerme-ikke-vaelges-paa-baggrund-af-mit-koen/


  *

  Partnerskabsguide 


  Med donation fra DANIDA, udviklet af Malene Brandt, Deloitte, Røde Kors, Grundfos og relevante NGOér: 


  https://www.dk.undp.org/content/denmark/da_dk/home/presscenter/articles/2016/04/29/partnerskaber-p-tv-rs-at-sektorer.html


  http://csr.dk/30-deltagere-og-2%C2%BD-år-senere-ny-guide-til-partnerskaber-lanceret