"Jeg accelererer projekter, virksomheder og organisationer igennem forretningsdrevet samfundsansvar"  Med en stærk baggrund fra erhvervsliv, medie, NGO verden samt den politiske arena, rådgiver jeg om bæredygtig udvikling, eksekvering og kommunikation, der forankres både internt og eksternt.


  *


  Jeg bringer de rette stakeholders i spil, og stiller skarpt på innovative muligheder, der sikrer bæredygtige resultater


  *


  Jeg udvikler tværgående og effektfulde koncepter, der skaber forståelse, motivation og effekt. Jeg tilrettelægger og iværksætter strategiske partnerskaber mellem privat, erhvervsliv og organisationer.


  *

   Jeg arbejder som professionelt bestyrelsesmedlem, dels som kommunalpolitiker og dels via øvrige hverv i bestyrelser og advisoryboards.                              

  BAGGRUND


  Jeg hjælper virksomheder, organisationer og brands med at udvikle og nytænke bæredygtige koncepter. Både strategisk og oparationelt. 


  Senest har jeg stiftet jeg Tænketanken EQUALIS, der arbejder for diversitet og ligestilling i Danmark.


  Med etablering af bestyrelse og tilvejebringelse af fondsstøtte, økonomiske midler og strategiske partnerskaber med toperhvervsliv og organisationer fik jeg sikret et bæredygtigt fundament for EQUALIS.


  Med udgivelsen af Danmarks første Diversitetsbarometer i partnerskab med Deloitte Danmark, ansættelse af direktør og etablering af sekritariat kunne jeg træde ud af den daglige drift og igen varetage strategisk rådgivning og politiske opgaver.


  Min erfaring dækker bredt, blandt andet fra mine hverv som Digital Direktør hos Berlingske Tidende, Direktør hos Bates Y&R, Digital forretningsudvikler hos TV 2 og CSR & Corporate Relationship Manager hos Røde Kors og WWF Verdensnaturfonden, hvor jeg stod for større strategiske partnerskaber ned erhversvlivet og blandt andet udviklede verdens største tøjindsanling "Smid Tøjet Danmark" på TV 2. 


  Jeg sidder i flere bestyrelser og udvalg, hvor jeg bidrager med en stærkt faglighed og ikke mindst mit netværk.


  Jeg er certificeret bestyrelsesmedlem og uddannet Mindfull Leadership Coach. Jeg har i mange år fungeret som mentor, med særligt fokus på kvindelige iværksættere.  BESTYRELSER OG UDVALG


  ✔️Kommunalbestyrelsesmedlem, Gentofte Kommunalbestyrelse (2022>)

  ✔️Næstforperson, Klima, Miljø og Teknikudvalget, Gentofte Kommune (2022>)

  ✔️Medlem af Skoleudvalget, Gentofte Kommune (2022>)

  ✔️Medlem af Børneudvalget, Gentofte Kommune (2022>)

  ✔️Medlem af Det Grønne Råd, Gentofte Kommune (2022>)

  ✔️Medlem af bestyrelsen for Gentofte Gymnasium (2022>)

  ✔️Bestyrelsesmedlem, CoolUnite Fonden (2020>)

  ✔️Medlem af Spar Nord Bankråd (2017 >)

  ✔️Bestyrelsesmedlem, CSR-Forum (2017>)

  ✔️Bestyrelsesmedlem, Det Runde Bord (2016>)

  ✔️Bestyrelsesmedlem - CSR board, Dansk markedsførings forbund (2015 >)
  • Tidl. Medlem, FN´s verdensmål i Gentofte (2019-2020)
  • Tidl. Bestyrelsesmedlem, MENTORBARN (2015>2019)
  • Tidl. Bestyrelsesmedlem, Gentofte Skole (2016-2019)
  • Tidl. Bestyrelsesmedlem, Choice Foundation (2016-2019)  ✔️Certificeret Mindfull Leadership Coach (2019)

  ✔️Certificeret bestyrelsesmedlem (2020)

  ✔️certificeret Reeform Pilates og Matwork Instruktør (2020)  Jeg må høfligt afvise pro bono bestyrelsesposter og ulønnede projekter.


  Det Runde Bord - formidler gratis måltider, til landets mest udsatte borgere

  Det Runde Bord hjælper samfundets mest udsatte med at sikre ernæringsmæssige sunde måltider.


  Jeg har igennem en årrække hjulpet, stifter Peter Haugelund med at skaffe betydelige midler dels fra Spar Nord Fonden samt fra Østifterne.


  Jeg rådgiver og understøtter løbende Det Runde Bord, med at tilvejebringe midler og partnerskaber med bl.a. BC Hospitality Group, Københavns Kommune, SparNord Fonden mv. Jeg tager selv forklædet på og hjælper til, når det er påkrævet.


  Læs mere om Det Runde Bord på www.detrundebord.dk


  Røde Kors - gør en forskel for verdens udsatte herhjemme og ude i verden

  Jeg udviklede flere banebrydende koncepter og partnerskaber, herunder TV konceptet "Smid tøjet, Danmark", et samarbejde der gik på tværs af Røde Kors.


  Jeg etablerede større strategiske samarbejder imellem Røde Kors, TV2 og COOP. Alene det første år blev der indsamlet over 40 tons tøj. Tøj der blev videresolgt, og genererede væsentlig økonomi til Røde Kors. Den massive mediedækning og leadgenerering var uvurderlig værdi for Røde Kors. 


  Jeg var i Røde Kors regi også ansvarlig for partnerskaber med bl.a. Land Rover, Interflora, DSV, Ambassadør netværk, adskellige charity events og middage, herunder HKH Prins Henriks 80 års fødselsdag, der blev afholdt til ære for Røde Kors.


  Læs mere på www.rodekors.dk


  CoolUnite Fonden - støtter sårbare børn

  CoolUnite Fonden har til formål at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn. Fonden skaber gode oplevelser og bidrager til, at børnene får en bedre hverdag.


  Vi ønsker at give udsatte og sygdomsramte børn gode oplevelser og bidrage til at gøre hverdagen nemmere for disse børn.Fonden yder donationer til andre organisationer med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, der er i overensstemmelse med CoolUnite Fondens formål.


  CoolUnite Fonden samarbejder med andre hjælpeorganisationer, relevante offentlige myndigheder og erhvervsdrivende virksomheder om at indsamle og støtte det fælles formål.


  Jeg sidder i bestyrelsen af CoolUnite Fonden og har tilvirket støtte til flere organisationer og projekter.


  Læs mere på coolunite.dk 

  EQUALIS er tænketanken, der fremmer kønsligestilling og diversitet gennem viden, handling og partnerskaber

  Jeg er stolt medstifter af Tænketanken EQUALIS, og har bidraget med etablering af bestyrelse, fondsmidler, partnerskabes aftaler og netværk.


  Hvorfor en tænketank for ligestilling og diversitet? Fordi Danmark havde brug for en brobyggende aktør på ligestillingsdagsordenen, der står på et stærkt fundament af viden. En tænketank, der kortlægger og adresserer årsager med vidensbaserede løsninger igennem samarbejder og partnerskaber med blandt andet SparNord Fonden, Deloitte, NORDEN og PensionDanmark.


  Med udgivelsen af danmarks første Diversitesbarometer blev EQUALIS en realitet. 

   

  Læs mere om EQUALIS og Diversitetsbarometeret her:

  https://equalis.dk

  Mentorbarn - skaber relationer for livet

  Mentorbarn arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid.


  Jeg var i en årrække en del af bestyrelsen i Mentorbarn, hvor jeg bl.a. hjalp med at skaffe midler fra Egmont Fonden samt understøttede, direktør Ditte Reedtz i hendes vigtige arbejde.


  Jeg var i en årrække en del af bestyrelsen og bidrager stadig med netværk og engagement. Jeg trådte ud af bestyrelsen for at få tid til mine øvrige poster.


  Læs mere om Mentorbarn og Dittes værdifulde indsatser på

  http://www.mentorbarn.dk.

  NORDEN - Trust powered by intelligence

  I advised NORDEN in regard to strengthening and developing their strategy and communication about sustainability and diversity activities."It pays to do the right thing" Shipping is a key component in ensuring social development through trade – accounting for 90% of the world’s transported goods. And with the growing climate emergency, it has never been more important to develop efficient, reliable and smart solutions for the transport of goods from producers to buyers all over the world.

  NORDEN has been a UN Global Compact signatory since 2009, working with focus on how to act responsibly as a business. Our sustainability strategy is based on the UN Sustainability Development Goals (SDGs) where our focus is finding opportunities in the sustainability agenda.


  Læs mere på www.norden.com


  WWF Verdensnaturfonden

  - kæmper for en bæredygtig fremtid, for natur og dyr

  Jeg var ansvarlig for Partnerskaber og CSR, herunder etablering og drift af det store strategiske partnerskab med H&M, hvor bæredygtighed og biodiversitet var en centralt del af samarbejdet. Med fokus på at genskabe liv i de danske have, udsatte WWF sammen med Kronprinsesse Mary nyopdrættede baby sømrokker ved Kattegatcenteret.


  Kundeengagement og leadgenerering var centrale elementer i samarbejdet.


  Jeg stod for ligeledes for udvikling og etablering af kommercielle samarbejder, kampagner, aktivering og fundraising med blandt andet Rosendahl, Stômma, IKEA m.fl. 


  Læs mere på www.wwf.dk


  EKSEMPLER PÅ PARTNERSKABER, DONATIONER MV.


  Vinder af fundraising prisen 2019, for udviklingen af "Smid tøjet Danmark"


  Strategisk partnerskab med DSV:

  https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/dsv


  Ansvarlig for HKH Prisn Henrik charity middag til fordel for Røde Kors:

  https://www.youtube.com/watch?v=3LfAPFT61DU


  Strategisk partnerskab med COOP:

  https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/coop


  Strategisk partnerskab med Søstrene Grene:

  https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/soestrene-grene


  Strategisk partnerskab med H&M:

  https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hm-vil-reducere-forbruget-af-poser?publisherId=11565599&releaseId=13561431


  Udsættelse af sømrokker ved Kronprinsesse Mary (WWF & HM):

  https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hkh-kronprinsessen-skal-udsaette-forhistorisk-rokke-i-kattegat?publisherId=11565599&releaseId=13597351


  Strategisk partnerskab med Rosendahl:

  https://jammerbugtavis.dk/pandaens-dag-kay-bojesen-denmark-lancerer-ny-panda-i-samarbejde-med-wwf/  FONDE & MIDLER


  SparNord Fonden donerer 3 millioner til etablering af Tænketanken EQUALIS.

  https://www.sparnordfonden.dk/nyheder/nordjyske-fondsmidler-finansierer-ny-taenketank/


  CoolUnite Fonden & SparNord donation til CoolDays:

  https://www.coolunite.com/arrangementer/cooldays/


  SparNord Fonden donation til Det Runde Bord:

  https://www.sparnordfonden.dk/nyheder/2020/spar-nord-fonden-og-det-runde-bord-stod-sammen-om-at-hjaelpe-de-mest-saarbare.aspx?fbclid=IwAR0bw1TfGwT9r3jhGA0ZUPPKslC0D5qcPsj7Ppkjeq1clQWsqyvSghKw0i


  SparNord Fonden donation til Gentofte Løbeklub:

  https://www.sparnord.dk/nyheder/spar-nord-fonden-giver-gentofte-loebeklub-flot-donation

  https://www.sn.dk/gentofte-kommune/donation-sikrer-to-motionsloeb-paa-hoejt-niveau/


  DANIDA CSR pulje: Fremtidens partnerskabsmodeller for strategisk CSR – et tværsektorialt projekt i både Danmark og udviklingslande.


  https://um.dk/danida/baeredygtig-vaekst/partnerskaber/csr-pulje/csr-puljen-2013  MEDIER, ARTIKLER, UDGIVELSER MV.


  Ny tænketank ser dagens lys:


  https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/uafhaengig-taenketank-om-diversitet-ser-dagens-lys?publisherId=13561076&releaseId=13652494


  Nina Schmidt er formand for nyt advisoryboard:

  https://www.a4medier.dk/ligestilling/artikel/et-staerkt-advisory-board-bestaaende-af-forskere-indenfor-oekonomi-arbejdsmarked-og-koen-skal-medvirke-til-at-udvikle-og-kvalitetssikre-equalis-a


  Danmarks første Diversitetsbarometer i samarbejde med Deloitte DanmarkK


  https://equalis.dk/diversitetsbarometer/


  Sjællandske Medier: https://sn.dk/Sjaelland/Forandringerne-faar-Malene-til-at-trives/artikel/1438613


  BT: bt.dk/politik/alle-politikerne-haengte-valgplakater-op-undtagen-malene-hun-har-braekket-anklen


  NB: https://www.nb-kommune.dk/2021/10/26/debat-jeg-skal-pokkerme-ikke-vaelges-paa-baggrund-af-mit-koen/


  "Partnerskabsguide på tværs af sektorer". Med donation fra DANIDA i samarbejde med Deloitte, Røde Kors, Grundfos og udvalgte NGOér: 


  https://www.dk.undp.org/content/denmark/da_dk/home/presscenter/articles/2016/04/29/partnerskaber-p-tv-rs-at-sektorer.html


  http://csr.dk/30-deltagere-og-2%C2%BD-år-senere-ny-guide-til-partnerskaber-lanceret