Malene Brandt

MIT POLITISKE VIRKE

Engagement, ansvar og fremsynethed, er centrale
nøgleord i mit politiske arbejde.

Jeg er valgt ind i Gentofte Kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti. Jeg gik ind i politik for at bruge min store erhvervserfaring til at gøre ord til handling. Min højeste prioritet at sikre, at Gentoftes lokalsamfund ikke blot trives, men udvikles nutidigt i en tid, hvor bæredygtighed og samfundsansvar er vigtigere end nogensinde. Jeg varetager mine hverv med stort engagement, lydhørhed og ihærdighed.

Jeg varetager følgende hverv i det kommunalpolitiske regi:

Næstformand i Klima, Miljø & Teknik udvalget. Medlem af Børneudvalget og Skoleudvalget. Formand for udvalget “Bæredygtigt Forbrug”, Næstformand i Gentofte Gymnasiums bestyrelse, Medlem af Grønt Råd. 

Derudover sidder jeg også i SparNord Bankråd og Aid Ukraine bestyrelse som næstforperson. 

Gennem mit virke arbejder jeg særligt med disse agendaer:

Miljøbevidsthed: At tage aktiv del i udviklingen af grønnere politikker og initiativer, som understøtter bæredygtig udvikling og beskyttelse af vores naturområder.

Erhvervslivet: At facilitere et dynamisk erhvervsmiljø, der understøtter lokale virksomheder og fremmer innovation og vækst.

Socialt ansvar: At forankre socialt ansvar i kommunens kerneværdier, hvor vi sikrer støtte til de sårbare og skaber lige muligheder for alle.

Uddannelse og ungdom: At styrke vores skoler og uddannelsesinstitutioner, så de bedst kan forberede vores unge til fremtidens udfordringer.

Erfaren rådgiver med stort netværk

Jeg hjælper typisk virksomheder og bestyrelser med at omsætte visioner til konkrete resultater, som kan ses på bundlinjen. Jeg tilvirker partnerskaber og samarbejder, der styrker resultaterne. 

Jeg har et meget stort netværk, som jeg bruger med respekt.