Malene Brandt

Jeg står bag flere strategiske og innovative partnerskaber og koncepter, fra udvikling af den landsdækkende tøjindsamling “Smid Tøjet Danmark” med TV2, Coop og Røde Kors, til udsættelse af Sømrokker i Kattegat med HKH Kronprinsesse Mary, landsdækkende plastindsamlinger med WWF, musikfestival for sårbare unge , velgørende middage, udviklingsprojekter i Uganda, Myanmar og meget meget mere. Centralt er altid nytænkning og effekt. Jeg er stærk på nytænkning og innovation, og bestemt til at få tingene til at ske. 

Jeg har indsat et par eksempler på nogle af de projekter, som jeg har tilvirket eller været involveret i.

Aid Ukraine Denmark

Aid Ukraine er en NGO, et netværk af frivillige, der hjælper ukrainere, der er flygtet fra krigen. Vores mission er at hjælpe ukrainere, der er flygtet fra krigen, til at føle sig trygge, beskyttede og værdsatte i Danmark. Vi er et hold af forskellige mennesker, der bruger vores professionelle færdigheder til at gøre en forskel for dem i nød.

Mange ukrainere er ankommet til Danmark. Job, sociale behov og sprogfærdigheder er de mest almindelige behov.

Hvorfor hjælper vi?

Formålet med Aid Ukraine Denmark er at hjælpe ukrainere til at føle sig trygge, beskyttet og værdsat i Danmark. Vi tager os specifikt af ukrainere i Danmark og overlader anden nødhjælp til etablerede organisationer som Røde Kors og Læger uden Grænser.

Vi forpligter os til at hjælpe så mange ukrainere som muligt til midlertidigt at integrere sig i det danske samfund gennem sociale aktiviteter og netværk og fuldgyldig del på arbejdsmarkedet.

Hvordan operere vi?

Aid Ukraine Denmark koordinerer forskellige frivillige, der ønsker at hjælpe ukrainerne med at bosætte sig i Danmark. Vi hjælper med ting som engelsk coaching, jobmuligheder, jobmatching konsulentbistand og sociale aktiviteter.

Vi er en supplerende hjælp til det integrationsarbejde, der udføres af danske offentlige institutioner, og vi tilpasser vores aktiviteter ud fra aktuelle behov.

Vi søger altid partnerskaber og funding, så tøv ikke med at tage fat i mig, hvis du ønsker at støtte Aid Ukraine.

Læs mere om Aid Ukraine Denmark her:

https://aidukraine.dk

EQUALIS er tænketanken, der fremmer kønsligestilling og diversitet gennem viden, handling og partnerskaber

Jeg er stolt medstifter af Tænketanken EQUALIS, hvor jeg har bidraget med etablering af bestyrelse, fondsmidler, strategiske partnerskabesaftaler og mit stærke netværk.

Hvorfor en tænketank for ligestilling og diversitet? 

Fordi Danmark havde brug for en brobyggende aktør på ligestillingsdagsordenen, der står på et stærkt fundament af viden. En tænketank, der kortlægger og adresserer årsager med vidensbaserede løsninger igennem samarbejder og partnerskaber. Disse blev indgået med blandt andet SparNord Fonden, Deloitte, NORDEN,  PensionDanmark, DI og mange flere.

Danmarks første Diversitetsbarometer

Med udgivelsen af Danmarks første Diversitesbarometer blev EQUALIS en realitet. Barometeret er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor Danmark kan måle fremgang (eller mangel på samme). Barometeret er blevet et vigtigt redskab for virksomheder og politikere, da det belyser konkret status og udfordringer.

Hvis du har lyst til at vide mere om EQUALIS, så tøv ikke med at tage fat i mig.

Læs mere om EQUALIS og vores Diversitetsbarometeret her:

https://equalis.dk

Det Runde Bord – formidler gratis måltider, til landets mest udsatte borgere

Det Runde Bord hjælper samfundets mest udsatte med at sikre ernæringsmæssige sunde måltider.

Jeg har siden 2019 hjulpet, stifter Peter Haugelund med strategisk sparring og med at skaffe betydelige midler, dels fra Spar Nord Fonden, Østifterne, BC Hospitality Group, Københavns Kommune mv. Jeg tager selv forklædet på og hjælper til, når det er påkrævet. Senest på Roskilde Festival, hvor Det Runde Bord står "bag ved det hele", og sørger for at de mest udsatte får mad og ly. Enhver donation gør en kæmpe forskel, så tøv ikke med at tage fat i mig hvis du eller din virksomhed ønsker at støtte op om Det Runde Bord.

Læs mere om Det Runde Bord her:

https://detrundebord.dk

Mentorbarn – skaber relationer for livet

Mentorbarn arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid!

Jeg var i en årrække en del af bestyrelsen i Mentorbarn, hvor jeg bl.a. skaffede midler fra Egmont Fonden og understøttede, direktør Ditte Reedtz i hendes vigtige arbejde. Jeg bidrager stadig med netværk og engagement, selvom jeg er trådt ud af bestyrelsen for at give plads til mine andre opgaver, blandt andet i det kommunale regi, hvor også Mentorbarn har mange samarbejdspartnere.

Mentorbarn arbejder for at give børn og unge i udsatte positioner, der f.eks. bor på børne- eller ungehjem, er anbragt i en professionel plejefamilie eller er i fare for en anbringelse, mulighed for en bedre fremtid. Det gør vi ved at give dem en venskabsfamilie. Et frivilligt, omsorgsfuldt og forpligtende fællesskab, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. En hverdag hvor der skal laves lektier, smøres madpakker, dyrkes sport og på et tidspunkt træffes beslutninger om uddannelse, at flytte hjemmefra, hvordan man søger arbejde og alle de andre vigtige og skelsættende oplevelser i livet.

Gennem Mentorbarns arbejde får børnene mulighed for at tage del i og føle samhørighed med en familie uden for `systemet` og derigennem opleve nære relationer og få de nødvendige sociale kompetencer, der er så vigtige for at komme godt videre fra en svær barndom/ungdom – og godt ud i livet. 

Læs mere om Mentorbarn og Dittes værdifulde indsatser her:

https://mentorbarn.dk

Gentofte Gymnasium

Jeg er næstforperson på Gentofte Gymnasium, Gentoftes eneste private gymnasium. Et gymnasium hvor alle kender hinanden og klasserne er små, så lærerne ser eleven og hjælper dem til at blive så dygtig som muligt. 
Fordi vi er et privat gymnasium, okan vi tilbyde klasser der oftest er mindre end på de offentlige gymnasier. Det giver mere tid og opmærksomhed til den enkelte elev. Vi giver samtidig mulighed for at der bliver tilknyttet en klassevejleder, at man får lektiehjælp og mulighed for at søge om en personlig mentor.
Jeg bidrager med strategisk sparring og med at sikre at GG´s brand og kommunikation bliver udviklet optimalt særligt på sociale medier, hvor eleverne er. Tá fat i mig, hvis du vil høre mere om gymnasiet eller mødes med vores meget kompetente rektor for en uforpligtende samtale.

Gentofte Gymnasium

Gentofte Gymnasium – Gentoftes eneste private gymnasium, hvor alle kender hinanden og klasserne er små, så lærerne ser dig og hjælper dig til at blive så dygtig, som du kan.

GG er et privat gymnasium, og det betyder, at vores klasser oftest er mindre end på de offentlige gymnasier. Det giver mere tid og opmærksomhed til den enkelte elev. Der er samtidig mulighed for at blive tilknyttet en klassevejleder, få lektiehjælp og søge om en personlig mentor.

Jeg bidrager som næstformand med strategisk sparring og rådgivning ift. styrkelse af brand og kommunikation, herunder valg af nyt bureau (CheckMate) til at styrke GG´s position på Sociale Medier. Tá endelig fat i mig hvis du har spørgsmål, så vi kan sætte møde op med vores kompetente rektor, Trine.

Læs mere via linket her: https://gengym.dk/

Røde Kors

Jeg arbejdede i mange år i Røde Kors som Fundraising og CSR ansvarlig. Jeg stod blandt andet bag det banebrydende og landsdækkende tv indsamlingsformat: "Smid tøjet Danmark", hvor jeg fik TV 2, Coop og Røde Kors til at gå sammen i et strategisk partnerskab omhandlende at udvikle verdens første landsdækkende tøjindsamling. Over 25 tons tøj blev indsamlet fra danskere overalt i landet op til et storstilet tv show live på TV 2. Jeg vandt årets Fundraiser og har holdt en del foredrag om det banebrydende koncept, der krævede en storstilet, nyskabende og tværfaglig indsats fra alle involverde. 

Læs mere om Smid tøjet Danmark her: https://www.rodekors.dk/genbrug/smid-toejet