Malene Brandt

Jeg står bag flere strategiske og innovative partnerskaber og koncepter, fra udvikling af den landsdækkende tøjindsamling “Smid Tøjet Danmark” med TV2, Coop og Røde Kors, til udsættelse af Sømrokker i Kattegat med HKH Kronprinsesse Mary, landsdækkende plastindsamlinger med WWF, musikfestival for sårbare unge, charity middage, udviklingsprojekter i Uganda, Myanmar og meget meget mere. Centralt er altid nytænkning og konkret effekt.

Aid Ukraine Denmark er…..

En NGO og et netværk af frivillige, der hjælper ukrainere, der er flygtet fra krigen. Vi er et hold af forskellige mennesker, der bruger vores professionelle færdigheder til at gøre en forskel for dem i nød.

Læs mere om Aid Ukraine Denmark her:

https://aidukraine.dk

EQUALIS er tænketanken, der fremmer kønsligestilling og diversitet gennem viden, handling og partnerskaber

Jeg er stolt medstifter af Tænketanken EQUALIS, og har bidraget med etablering af bestyrelse, fondsmidler, partnerskabes aftaler og netværk.

Hvorfor en tænketank for ligestilling og diversitet? Fordi Danmark havde brug for en brobyggende aktør på ligestillingsdagsordenen, der står på et stærkt fundament af viden. En tænketank, der kortlægger og adresserer årsager med vidensbaserede løsninger igennem samarbejder og partnerskaber med blandt andet SparNord Fonden, Deloitte, NORDEN og PensionDanmark.

Med udgivelsen af Danmarks første Diversitesbarometer blev EQUALIS en realitet.

-

Læs mere om EQUALIS og Diversitetsbarometeret her:

https://equalis.dk

Det Runde Bord – formidler gratis måltider, til landets mest udsatte borgere

Det Runde Bord hjælper samfundets mest udsatte med at sikre ernæringsmæssige sunde måltider.

Jeg har siden 2019 hjulpet, stifter Peter Haugelund med at skaffe betydelige midler, dels fra Spar Nord Fonden, Østifterne m.fl.

Jeg rådgiver og understøtter løbende med at tilvejebringe midler og partnerskaber med bl.a. BC Hospitality Group, Københavns Kommune mv. Jeg tager selv forklædet på og hjælper til, når det er påkrævet.

Læs mere om Det Runde Bord her:

https://detrundebord.dk

Mentorbarn – skaber relationer for livet

Mentorbarn arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid.

Jeg var i en årrække en del af bestyrelsen i Mentorbarn, hvor jeg bl.a. skaffede midler fra Egmont Fonden og understøttede, direktør Ditte Reedtz i hendes vigtige arbejde.

Jeg bidrager stadig med netværk og engagement, selvom jeg er trådt ud af bestyrelsen for at give plads til mine andre opgaver.

Læs mere om Mentorbarn og Dittes værdifulde indsatser her:

https://mentorbarn.dk