Jeg er en erfaren og certificeret bestyrelsesmedlem, med meget klare holdninger om bestyrelsesarbejde:1. Bestyrelser skal være bæredygtige og diverse i deres sammensætning på alder, køn og erfaring.


2. Arbejdet som bestyrelsesmedlem skal gøre en forskel. Både for een selv, og for den sag eller virksomhed som man sidder i bestyrelsen for. Mange sidder i bestyrelser mere af navn end af gavn. Dén går ikke i min verden!Jeg bidrager aktivt i alle mine hverv- og jeg forventer det samme af mine omgivelser.


MINE POLITISKE HVERV 


Kommunalbestyrelsesmedlem, Gentofte Kommunalbestyrelse


  • Næstformand i Klima, Miljø og Teknikudvalget, Gentofte Kommune
  • Medlem af Skoleudvalget, Gentofte Kommune
  • Medlem af Børneudvalget, Gentofte Kommune
  • Medlem af Det Grønne Råd, Gentofte Kommune
  • Medlem af bestyrelsen for Gentofte Gymnasium


Jeg dertil tildelt forskellige roller som suppleant, og andre delegerede poster.


ØVRIGE BESTYRELSER OG UDVALG


  • Medlem af Spar Nord bankråd (2017 >)
  • Bestyrelsesmedlem, CoolUnite Fonden (2021>)
  • Bestyrelsesmedlem, CSR-Forum (2017>)
  • Bestyrelsesmedlem, Det Runde Bord (2016>)
  • Bestyrelsesmedlem - CSR board, Dansk markedsførings forbund (2015 >)


Medlem af Gentofte opgaveudvalg: FN´s verdensmål i Gentofte (2019-2020)

Bestyrelsesmedlem, MENTORBARN (2015>2019)

Bestyrelsesmedlem, Gentofte Skole (2016-2019)

Bestyrelsesmedlem, Choice Foundation (2016-2019)Note: Jeg må desværre takke nej til mere pro bono arbejde, hvor god sagen end er.