BESTYRELSESMEDLEM I KOMMUNALBESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNE


Jeg blev i 2022 valgt ind som bestyrelsesmedlem i Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse, for Det Konservative Folkeparti.


Jeg var det man kalder en "højdespringer" og jeg er meget taknemmelig over de mange personlige stemmer jeg fik. Gentofte ville have nye profiler ind i politik, og jeg bruger den politiske stemme jeg har fået!


HVORFOR POLITIK?

Jeg brænder for demokrati, for fælleskabet og for samarbejde. Jeg sætter handling bag ord, og omsætter tanker til konkrete handlinger.


Nok "ny" i det politiske landskab, men med konkret erfaring. Jeg deler de konservative værdier, der handler om at tage eget ansvar og om at drage omsorg for de svageste i vores samfund. Uretfærdighed og uordentlighed gør mig meget vred, og jeg er altid "hånden i ryggen" på dem der har brug for det!


ERFARING FRA DEN VIRKELIGE VERDEN

Jeg har med min stærke baggrund fra både erhvervslivet, medie og NGO verden en bred erfaring, som giver mig en både indsigt og øje for nytænkning, også i de politiske rammer. Jeg mener at man skal have konkret erfaring for at kunne vide og virke optimalt som politiker.  


ANSVARLIGHED OG ORDENTLIGHED

Min erfaring for arbejdet med CSR, ansvarlighed og partnerskaber er stor, og jeg arbejder målrettet for at skabe en bæredygtig fremtid for vores børn.


Mit store engagement i FN´s Verdensmål, er blandt andet afspejlet i at jeg sideløbende med min rolle som kommunalbestyrelsesmedlem i 2022 stiftede tænketanken EQUALIS, der arbejder for ligestilling og diversitet.  


POLITISKE HVERV 

- Kommunalbestyrelsesmedlem, Gentofte Kommunalbestyrelse

- Næstformandskvinde i Klima, Miljø og Teknikudvalget, Gentofte Kommune

- Medlem af Skoleudvalget, Gentofte Kommune

- Medlem af Børneudvalget, Gentofte Kommune

- Medlem af Det Grønne Råd, Gentofte Kommune

- Medlem af bestyrelsen for Gentofte Gymnasium


Jeg ligeledes tildelt forskellige roller som suppleant, og andre delegerede poster.


BESTYRELSER OG UDVALG

- Medlem af Spar Nord bankråd (2017 >)

- Bestyrelsesmedlem, CoolUnite Fonden (2021>)

- Bestyrelsesmedlem, CSR-Forum (2017>)

- Bestyrelsesmedlem, Det Runde Bord (2016>)

- Bestyrelsesmedlem - CSR board, Dansk markedsførings forbund (2015 >)


Tidl. Medlem af Gentofte opgaveudvalg: FN´s verdensmål i Gentofte (2019-2020)

Tidl. Bestyrelsesmedlem, MENTORBARN (2015>2019)

Tidl. Bestyrelsesmedlem, Gentofte Skole (2016-2019)

Tidl. Bestyrelsesmedlem, Choice Foundation (2016-2019)


PERSONLIGT

Jeg er født i København men opvokset på Fyn, i Næsby - en lille by udenfor Odense.


Min far døde da jeg var 6 år, og min mor tog senere sit eget liv. Jeg ved hvad det vil sige at miste og føle sig alene, og det er én af årsagerne til at jeg kæmper for at skabe trygge rammer, særligt for vores børn og unge.


Jeg er gift med Nicolaj, og jeg har en skøn teenage søn sammen med min første mand. Vi lever et dejligt liv, et aktivt og rigt liv med gode venner omkring os.


KRÆFT

Jeg har haft brystkræft 2 gange, og mine forløb har gjort mig klogere på mange ting, ikke mindst på mig selv. Jeg ved hvor vigtigt det er at "systemet virker", at man har opbakning fra ens omgivelser, og lever et sundt og aktivt liv. 


ENGAGEMENT OG FRIVILLIGT ARBEJDE

Jeg mener, at man har pligt til at gøre en forskel for andre! En pligt til at gøre sig umage. Det er de værdier, som jeg selv søger at efterleve- både privat og politisk.


Min erfaring og engagement har sikret betydelige midler, donationer og engagement fra fonde og privatpersoner til blandt andet: Tænketanken EQUALIS, Det Runde Bord, Mentorbarn, Røde Kors, WWF, Gentofte Løbeklub, Cool Unite Fonden og Cool Days for udsatte børn i samarbejde med Børnehjælpsdagen m.fl.


Jeg står altid klar til at lytte og du er velkommen til at skrive til mig, hvis der er noget som du mener, at jeg eller Kommunalbestyrelsen skal gøre eller vide.


Skriv til mig på mbrd@gentofte.dk, så tager jeg dine input videre.