Mentorbarn – skaber relationer for livet

Mentorbarn arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid.

Jeg var i en årrække en del af bestyrelsen i Mentorbarn, hvor jeg bl.a. skaffede midler fra Egmont Fonden og understøttede, direktør Ditte Reedtz i hendes vigtige arbejde.

Jeg bidrager stadig med netværk og engagement, selvom jeg er trådt ud af bestyrelsen for at give plads til mine andre opgaver.

Læs mere om Mentorbarn og Dittes værdifulde indsatser her:

https://mentorbarn.dk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *